RUM:s teckning

Grafisk profil

Grafisk profil

Vår grafiska profil är en viktig del av den vår kommunikation. Den gör det lättare för vår omvärld – medlemmar, allmänheten, organisationer, samarbetspartners och beslutsfattare – att känna igen RUM och vår verksamhet. Om vi använder ett gemensamt uttryckssätt med RUM som tydlig avsändare känns RUM igen och tryggheten ökar.

Här nedanför hittar du information om RUM:s grafiska profil.

Grafiska Profilen
Logotypen
RUM:s 35-årsmärken
Mallar
Symboler
Video
X