RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

Här hittar du, både som förening och medlem, tips om var du kan söka bidrag och stöd för att kunna delta i RUM:s verksamheter.

Vid olika arrangemang och kurser, tar RUM ut en kostnad för ditt deltagande. För att du och alla ska ha en möjlighet att vara med, har vi här nedan samlat några tips på hur du, både som förening och medlem, kan söka bidrag och stöd för att kunna delta i allt du vill vara med i.

För enskilda medlemmar

För föreningar

X