RUM:s teckning
!

Veckan innan påsk är växeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i ordning under veckan efter påsk.

Bidrag och stöd

RUM tar vid olika arrangemang och kurser ut en kostnad, för att alla ska ha möjlighet att vara med har vi här nedan lite tips på hur du kan söka bidrag för att kunna delta i allt du vill vara med i.

X