Stöd oss
 • Kategorier

 • Förtjänstmedaljer 17 oktober 2014

  16 oktober 2014 Förtjänstmedaljer Hanna Fred Ekman

  RUM:s Förtjänstmedaljer

  Medaljen kan tilldelas för insatser för förbundet under lång tid eller insatser som haft särskilt givande resultat. Medaljen i guld kan delas ut för synnerligen givande insatser eller hängivet arbete i minst 10 års tid. Medaljen i silver kan delas ut för särskilt givande insatser eller för hängivet arbete under minst 5 års tid.

  Den 17 oktober 2014 beslutade förbundsstyrelsen att utdela förtjänstmedaljer till:

  Mattias Mattsson – GULD
  Mattias Mattsson har suttit i distriktsstyrelsen som omväxlande ordförande, sekreterare, kassör och vice ordförande sedan 1999 och är fortfarande verksam i styrelsen.

  Mattias Mattsson har under sin tid i Värmlanddistriktet varit en klippa för verksamheten i distriktet. Han har vid flertalet tillfällen tagit på sig arbetsuppgifter och styrelseposter i styrelsen som andra har tackat nej till och på så vis stabiliserat osäkra perioder i Värmlandsdistriktet. Han ser till att verksamheten fungerar genom att hela tiden vara pålitlig och ser till att saker blir gjorda; vardagliga såväl som unika händelser. Han ställer alltid upp och organiserar kontakter, svarar på frågor och delar med sig av sin kunskap, både inom styrelsen och till våra medlemsföreningar.

  Utöver att arbeta ideellt inom organisationen har han under en period samtidigt varit anställd i förbundet och trots detta valt att stanna kvar som ideellt arbetande efter avslutande av tjänsten – vilket tyder på genuint engagemang för det som RUM arbetar med och vill uppnå!

  Mattias är en trygghet för alla RUM-are i Värmland med sitt engagemang, sin kompetens, sitt vardagsflit och sin vilja att driva verksamheten vidare. Mattias Mattssons insats och hängivna arbete vittnar om ett stort engagemang för våra unga musikanter. Det är en heder inte bara för honom själv utan även för Riksförbundet Unga Musikanter.

  Känner du någon som du tycker borde få en medalj i ditt distrikt? Du kan läsa mer om hur du ska gå tillväga HÄR.

  X