Stöd oss
 • Kategorier

 • Förtjänstmedaljer 6 april 2014

  7 april 2014 Förtjänstmedaljer Hanna Fred Ekman

  RUM:s Förtjänstmedaljer

  Medaljen kan tilldelas för insatser för förbundet under lång tid eller insatser som haft särskilt givande resultat. Medaljen i guld kan delas ut för synnerligen givande insatser eller hängivet arbete i minst 10 års tid. Medaljen i silver kan delas ut för särskilt givande insatser eller för hängivet arbete under minst 5 års tid.

  Den 6 april 2014 beslutade förbundsstyrelsen att utdela förtjänstmedaljer till:

  Therese Hugosson – GULD
  Therese Hugosson valdes till suppleant i Skaraborgsdistriktet 2004 och verkade där i olika poster fram till 2010. Sedan 2010 har hon verkat som distriktskassör i Värmlandsdistriktet.

  Therese Hugosson är en klippa för sitt distrikt och som med sin långa erfarenhet och kunskap om RUM är en verklig tillgång för styrelsens arbete. Therese Hugosson tar sin roll som kassör på största allvar och drivs av en vilja att utveckla verksamheten och sitt eget kunnande. I uppdraget ingår också att vara arbetsledare för en distriktskonsulent. Förbundsstyrelsen har även i tidigare medaljbeslut markerat vikten av en fungerande kassörsroll, och vill även med detta medaljbeslut uppmärksamma den som frivilligt söker sig till den posten.

  Therese Hugosson har spelat en stor roll för att inkludera verksamheten vid Musikhögskolan Ingesund och aktivt bidragit till att inkludera verksamheten och studenterna i RUM. Therese är en sann RUM-ambassadör vars engagemang lätt smittar av sig.

  Therese har ett brinnande och äkta intresse för musikpolitiska frågor och förbundsstyrelsen vill gärna uppmuntra henne till fortsatt engagemang för barns och ungas rätt till musikutövande och kvalitativ musikundervisning.

  Therese Hugossons insats och hängivna arbete vittnar om ett stort engagemang för våra unga musikanter. Det är en heder inte bara för henne själv utan även för Riksförbundet Unga Musikanter.

  Känner du någon som du tycker borde få en medalj i ditt distrikt? Du kan läsa mer om hur du ska gå tillväga HÄR.

  X