Stöd oss
 • Kategorier

 • Förtjänstmedaljer 23 april 2017

  24 april 2017 Förtjänstmedaljer Hanna Fred Ekman

  RUM:s Förtjänstmedaljer

  Medaljen kan tilldelas för insatser för förbundet under lång tid eller insatser som haft särskilt givande resultat. Medaljen i guld kan delas ut för synnerligen givande insatser eller hängivet arbete i minst 10 års tid. Medaljen i silver kan delas ut för särskilt givande insatser eller för hängivet arbete under minst 5 års tid.

  Den 23 april 2017 beslutade förbundsstyrelsen att utdela förtjänstmedaljer till:

  Martin Lindor – GULD
  Martin Lindor har under sin långa gärning för RUM under nästan 20 år hunnit med att vara både vice förbundsordförande och förbundskassör. Han har också under lång tid och i fler omgångar varit ordförande för Örebrodistriktet och dessutom suttit med i Skaraborgsdistriktets styrelse.

  I sitt uppdrag som förbundskassör gjorde Martin Lindor en stor insats som personalansvarig, ett uppdrag som då sköttes ideellt. Martin Lindor har också under flera år deltagit i produktionen av Landslaget i blåsmusik samt i flera omgångar varit ansvarig för RUM-festivalen i Örebro.

  Martin Lindors insatser hedrar inte bara honom själv utan även Riksförbundet Unga Musikanter.

  Emelie Falck – GULD
  Emelie Falck valdes in till förbundsstyrelsen 2013. För Skaraborgsdistriktet har Emelie Falck haft olika uppdrag som distriktskassör 2011-13, vice distriktsordförande 2013-14, distriktsordförande 2014-16, samt valberedare.

  Sommaren 2015 fick Emelie Falck ta ett extraordinärt stort ansvar för förbundets ekonomi på grund av akut personalbrist. Detta engagemang, sedermera som förbundskassör sedan 2016 har gått långt utöver vad som kan förväntas av en ideellt engagerad person. Denna insats sammantaget med ett långt engagemang för RUM i Skaraborgsdistriktet och förbundsstyrelsen motiverar den högre medaljvalören.

  Emelie Falcks insatser hedrar inte bara henne själv utan även Riksförbundet Unga Musikanter.

  Siw Burman – SILVER
  Siw Burman valdes in i förbundsstyrelsen som suppleant 2013. Hon har också varit ordförande för Västerbottendistriktet sedan hösten 2009 och har ett långvarigt engagemang i sin förening, Lycksele musiksällskap. På nationell nivå har Siw Burman bl.a. varit ansvarig för Stråkledarutbildning.

  Siw Burman insatser hedrar inte bara henne själv utan även Riksförbundet Unga Musikanter.

  Känner du någon som du tycker borde få en medalj i ditt distrikt? Du kan läsa mer om hur du ska gå tillväga HÄR.

  X