Stöd oss
 • Kategorier

 • Förtjänstmedaljer 13 april 2019

  15 april 2019 Förtjänstmedaljer Hanna Fred Ekman

  RUM:s Förtjänstmedaljer

  Medaljen kan tilldelas för insatser för förbundet under lång tid eller insatser som haft särskilt givande resultat. Medaljen i guld kan delas ut för synnerligen givande insatser eller hängivet arbete i minst 10 års tid. Medaljen i silver kan delas ut för särskilt givande insatser eller för hängivet arbete under minst 5 års tid.

  Den 13 april 2019 beslutade förbundsstyrelsen att utdela förtjänstmedaljer till:

  Bengt Erik Lind – GULD
  Bengt Erik Lind tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för sina förtjänstfulla insatser inom RUM Kristianstadsdistriktet. Bengt Erik Lind är medlem och adjungerad till distriktstyrelsens utvecklingsarbete och distriktets Internationella Musik- festivaler. Bengt Erik är musikaliskt verksam både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och internationella perspektivet.

  Carl Oscar BerghGULD
  Carl Oscar Bergh tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för sina förtjänstfulla insatser som ledare och organisatör av RUM:s Internationella Musikfestivaler.
  Carl Oscar är musikalisk verksam i RUM:s orkestrar både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och internationella perspektivet.

  Emil PerssonGULD
  Emil Persson tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänst-medalj i guld för sina förtjänstfulla insatser inom RUM Kristianstads- distriktet och för sina insatser i orkesterverksamheten.
  Emil har varit medlem i distriktet sedan 1998 och varit distriktsekreterare sedan 2006 i Distriktstyrelsen Kristianstad.

  Gull-Britt RebbelstamGULD
  Gull-Britt Rebbelstam tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för sina förtjänstfulla insatser som mångårig ledare och organisatör av RUM:s musikgrupper från NV Skåne. Lergöksorkestern från Ängelholm bildades av Gull-Britt Rebbelstam. Hon är medlem och musikalisk verksam i RUM:s orkestrar, både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och internationella perspektivet.

  Ingemar KarpGULD
  Ingemar Karp tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för sina förtjänstfulla insatser som ledare och dirigent för EFS Musikkår, dvs. Röke Blås. Ingemar Karps ledarskap och engagemang har satt orkesterns hemvist på kartan. Ingemar är en vital kraft i musiklivet och hans musikgärning lever sida vid sida både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och internationella perspektivet.

  Irina KorolevaGULD
  Irina Koroleva tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänst-medalj i guld för sina förtjänstfulla insatser inom RUM Kristianstadsdistrikt. Irina är huvudorganisatör för kultursamverkan och skapande av internatio-nella kontaktnät till RUM-festivalen. Medlem och adjungerad till distrikt-styrelsens utvecklingsarbete och distriktets Internationella Musikfestivaler.

  Jan Åke ErikssonGULD
  Jan Åke Eriksson tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för sina förtjänstfulla insatser inom RUM Kristianstadsdistriktet. Medlem och adjungerad till distriktstyrelsens utvecklingsarbete och distriktets Internationella Musikfestivaler.
  Jan Åke är musikaliskt verksam både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och internationella perspektivet.

  Joakim RaskGULD
  Joakim Rask tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för sina förtjänstfulla insatser.
  Joakim har sedan 1978 medverkat aktivt i distriktets verksamhet som medlem och Joakim var distriktssekreterare 1983-2003 och blev därefter kassör i Distriktsstyrelsen, Kristianstad.

  Jonny JangtunGULD
  Jonny Jangtun tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld. Han är en sällsynt vital kraft i musiklivet och hans musikgärning lever sida vid sida både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och det internationella perspek-tivet. Genom sitt engagemang som RUM-distriktsordförande, musiker, orkesterledare och musiklärare har medlemmarna i Kristianstadsdistriktet upplevt delaktighet och fått kunskaper för att utveckla sina musikaliska färdigheten. Jonny Jangtun har varit medlem sedan RUM bildades 1978, distriktsordförande sedan 1983 samt Kristianstad kommuns kulturpristagare 2008.

  Juanita PerssonGULD
  Juanita Persson tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för sina förtjänstfulla insatser inom RUM Kristianstadsdistriktet och för att ha satt Kristianstad på kartan med sin sång, både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och inter- nationella perspektivet.

  Ola PerssonGULD
  Ola Persson tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för sina förtjänstfulla insatser inom RUM Kristianstad- distriktet och för sina insatser inom RUM:s orkesterverksamhet och ledarskap i distriktets årliga Internationella Musikfestivaler. Ola har varit vice distriktsordförande sedan 2000 i Distriktsstyrelsen Kristianstad.

  Therese MelinGULD
  Therese Melin tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för sina förtjänstfulla insatser inom RUM Kristianstadsdistriktet och för sina insatser i orkesterverksamheten. Therese har varit medlem i Distriktet sedan 1995 och distriktsledamot sedan 2000 i Distriktsstyrelsen Kristianstad.

  Admir SitarevicSILVER
  Admir Sitarevic tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i silver för sina förtjänstfulla insatser som ledare och organisatör av RUM:s Internationella Musikfestivaler.
  Admir Sitarevic är musikaliskt verksam i RUM:s orkestrar, både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och internationella perspektivet

  Liza KorolevaSILVER
  Liza Koroleva tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänst- medalj i silver för sina förtjänstfulla musikaliska insatser, ett visat konst-närskap som ung pianist, sin utveckling till artist och musiker och för sin medverkan vid RUM:s Internationella Musikfestivaler i Kristianstad. Liza Koroleva är musikalisk verksam, både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och internationella perspektivet.

  Semir SitarevicSILVER
  Semir Sitarevic tilldelas härmed Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i silver för sina förtjänstfulla insatser som ledare och organisatör av RUM:s Internationella Musikfestivaler.
  Admir Sitarevic är musikalisk verksam i RUM:s orkestrar, både i det lilla och stora omfånget och i det lokala och internationella perspektivet.

  Känner du någon som du tycker borde få en medalj i ditt distrikt? Du kan läsa mer om hur du ska gå tillväga HÄR.

  X