Stöd oss
 • Kategorier

 • RUM deltar i Ledarskapslabbet

  21 november 2023 Fortbildning, Nyheter, Okategoriserat, Workshop jonasarenius

  Ledlabbsdeltagare i arbete.

  Under 2023/24 deltar vi tillsammans med åtta andra barn- och ungdomsorganisationer i det nya ledarskapsprogrammet Ledarskapslabbet skapat av stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond. I Ledarskapslabbet får barn- och ungdomsorganisationer möjligheten att identifiera olika typer av ledarskapsutmaningar, ta fram idéer på lösningar och testa dem, för att sedan omsätta dem i praktiken. 

  RUM:s problemformulering tar avstamp i definitionen av ideellt ledarskap i 2020-talet. Vi ser en utmaning i rekryteringen av dagens ideella, som ofta har en mer individualistisk inställning till ideellt engagemang än den äldre generationens ledare. Tidigare har många motiverats av en vilja att stötta barn och kultur i samhället, medan många yngre ledare talar om sitt engagemang med sig själv i centrum – vad får jag ut av mitt engagemang och vad kan få mig att växa?

  Vi vill utforska hur vi behöver förändra och forma vår verksamhet för att dessa synsätt ska kunna mötas på ett fruktbart sätt. Vi ser ett behov av att definiera olika varianter av ideellt engagemang och förväntningarna på dessa. Allt kopplat till det ideella ledarskapet i vår organisation.

  Nio barn- och ungdomsorganisationer är antagna till Ledarskapslabbet:

  • Ensamkommandes förbund
  • Förbundet Vi Unga
  • JUS – Judiska Ungdomsförbundet i Sverige
  • RFSL Ungdom
  • Popkollo
  • RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
  • Röda Korsets Ungdomsförbund
  • Sveriges Elevkårer
  • Sverok – Spelkulturförbundet

  Här kan du läsa mer om Ledarskapslabbet!

  X