RUM:s teckning
  • Kategorier

  • Kategori: Bidragsmodell

    Debattartikel om orimliga bidragsmodellen

    5 januari 2018 Bidragsmodell, Debattartikel adrianmunther

    Den 5 januari publicerade UNT en debattartikel om MUCF:s bidragsmodell till ideella ungdomsorganisationer, skriven av RUM:s ordförande Anna Edlund och Sveroks ordförande Anna Erlandsson. Artikeln finns att läsa på UNT:s webbplats, men finns också i sin helhet nedanför. Ett stort antal ungdomsorganisationer får varje år miljoner i bidrag från stat, landsting och kommuner. Det är rimligt […]

    X