RUM:s teckning

Förbundsstämma 2021

Praktisk info

RUM:s förbundsstämma 2021 äger rum lördag 20 november med start kl:10.00, mötet öppnas upp så att du kan logga in från 9.30.

NÄR: Lördag 20 november 10:00-15:30.

VAR: Via Microsoft Teams, så var du vill, där nätverksuppkoppling finns.

HUR: Vi kommer att sända mötet i Microsoft Teams och använda det digitala stämmoverktyget Suffra för omröstningar, talarlista och övrigt som hör till mötet

Anmälan

Senast söndag 14 november ska du ha anmält dig. Detta gör du enkelt via knappen här nedan.

Alla ombud och övriga som vill närvara kommer att få närmare instruktioner och inloggningar till systemet per mejl senast måndag 15 november.

Ombudsfördelning

HÄR kan du läsa om hur många ombud ditt distrikt har.

Digitala träffar

Eftersom stämman blir digital så har vi valt att hålla två digitala träffar innan stämmohelgen, för att alla ska ha möjlighet att hålla längre diskussioner kring vissa punkter. Om ert distrikts ombud inte kan närvara dessa kvällar, så kan vem som helst från distriktet närvara och sedan prata med ombudet om vad som sagts samt om ev. yrkande bör läggas från distriktet. De två träffarna kommer att vara:

Handlingar till förbundsstämman 2021

Stämmohandlingar 2021
Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2020
Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2020
Verksamhetsplan & budget 2022
Verksamhetsplan & budget 2022

Stadgeförslaget finns med i sin helhet i Övriga stämmohandlingar, vill du läsa det med spåra ändringar hittar du det här.

Behöver du hjälp?

Vid frågor eller funderingar kring stämman, ta kontakt med RUM:s kansli på info@rum.se eller ring på 0771-91 91 40.

X