Stöd oss
 • Kategorier

 • Lärorikt Ledlabb avslutat med sikte på kvalitet i vardagen

  14 juni 2024 Nyheter, Okategoriserat, Workshop jonasarenius

  I maj 2023 blev RUM antagna till ledarskapsprogrammet Ledarskapslabbet som vi tidigare berättat om här. Sedan dess har mycket tid lagts på arbetet inom ramarna för programmet. Efter många möten och laborationer kom ledarskapsprogrammet nyligen till sitt formella avslut vid en lärandekonferens i Stockholm. Nu fortsätter arbetet med att göra verklighet av lärdomarna i vår organisation.

  När arbetet började skapades en labbgrupp bestående av vår förbundsordförande Caroline Näsström, vice förbundsordförande Veronika Borgström, distriktskonsulent Milda Gontaite och vår bitr. generalsekreterare Maria Folkegård Falk. Gruppen har sedan dess jobbat ihop och testat på nya metoder för att försöka hitta innovativa lösningar på RUM:s ledarskapsutmaningar.

  Från frågor till insikter
  I augusti 2023 träffades alla deltagare för första gången i Stockholm. Där introducerades metoden Design Thinking och de första stegen togs i resan mot nya lösningar. Därefter träffade labbgruppen både ledare inom RUM och ledare från andra organisationer, ställde frågor och bollade utmaningar. Gruppen samlade in information och statistik, sammanställde och bearbetade den. Allt ledde fram till tankar och idéer som togs med till en distriktsträff i mars 2024 där alla lärdomar presenterades för fler förtroendevalda ledare inom RUM.

  Med ännu fler idéer i bagaget tog labbgruppen tankarna vidare i processen. Efter många månader av möten, laborationer, inspirerande träffar, undersökande, testande och itererande kom ledarskapsprogrammet i maj till sitt formella avslut vid en avslutande lärandekonferens i Stockholm. Under konferensen presenterade RUM:s labbgrupp sina insikter.

  Några av gruppens centrala insikter är:

  • RUM:s verksamhet präglas av grundprinciperna inkludera, växa och inspirera men även kvalitet. Många ledare inom RUM är musiker eller pedagoger med gedigen erfarenhet och hög utbildning vilket gör att tröskeln kan kännas hög för andra potentiella engagerade ledare. Ibland kan detta också medföra en arvodesrutin som skapar stora kostnader. Såklart ska arvoden gå ut och vi ska ha erfarna, professionella ledare men kanske kan det finnas flera olika typer av ledare? 

   Många vill också ha förebilder men inte alltid den professionella ledaren, utan kanske ungdoms- eller lekledaren eller någon annan som visar ett närmare mål med att delta i verksamheten. Alla vill inte bli proffs.
  • Utöver de tre grundprinciperna finns insikter kring tre andra ord som labbgruppen vill konkretisera i organisationen: glädje, gemenskap och vardaglighet. Våra medlemmar vill ha kul och hitta en bra gemenskap. Det visar sig att det viktigaste för många av våra unga medlemmar också är att de får träffas på vardaglig basis. Är det inte varje vecka så är det kanske det är varannan. Men man vill veta när man ses nästa gång. Många söker en återkommande verksamhet.

  Det här och en hel del annat vill vi nu fortsätta med att göra verklighet av i RUM. Ett roligt och givande arbete. Fortsättning följer!

  Vi tackar Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond för tillfället att få utmanas och utvecklas som individer och som organisation. Tack också till alla deltagande organisationer för allt erfarenhetsutbyte och inspiration.

  Nöjda Ledlabbsdeltagare efter avslutningen i Stockholm.

  Foton: Milda Gontaite och Caroline Näsström

  X