RUM:s teckning

Förbundsstämmor

Nedan hittar du handlingar rörande tidigare förbundsstämmor samt protokollet för respektive stämma.

Förbundsstämma 2019

Extrainsatt stämma maj 2019

Stämma 2018

Stämma 2017

Höststämma 2016

Vårstämma 2016

Höststämma 2015

Vårstämma 2015

X