RUM:s teckning

Förbundsstämmor

Nedan hittar du handlingar rörande tidigare förbundsstämmor samt protokollet för respektive stämma.

Extrainsatt stämma maj 2019

Stämma 2018

Stämma 2017

Höststämma 2016

Vårstämma 2016

Höststämma 2015

Vårstämma 2015

X