RUM:s teckning
!

Veckan innan påsk är växeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i ordning under veckan efter påsk.

Förbundsstämmor

Nedan hittar du handlingar rörande tidigare förbundsstämmor samt protokollet för respektive stämma.

Stämma 2018

Stämma 2017

Höststämma 2016

Vårstämma 2016

Höststämma 2015

Vårstämma 2015

X