RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vi förnyar och anpassar MusikRUM 2021! Mer information kommer snart.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Förbundsstämmor – handlingar och protokoll

Nedan hittar du handlingar rörande tidigare förbundsstämmor samt protokollet för respektive stämma.

Förbundsstämma 2020

Extrainsatt stämma maj 2020

Förbundsstämma 2019

Extrainsatt stämma maj 2019

Stämma 2018

Stämma 2017

Höststämma 2016

Vårstämma 2016

Höststämma 2015

Vårstämma 2015

X