RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen! Även Tónlek är dessvärre inställd i år, men kommer genomföras nästa år.
Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Förbundsstämmor – handlingar och protokoll

Nedan hittar du handlingar rörande tidigare förbundsstämmor samt protokollet för respektive stämma.

Extrainsatt stämma maj 2020

Förbundsstämma 2019

Extrainsatt stämma maj 2019

Stämma 2018

Stämma 2017

Höststämma 2016

Vårstämma 2016

Höststämma 2015

Vårstämma 2015

X