Stöd oss

Förbundsstämmor

På denna sida hittar du information om årets förbundsstämma samt handlingar fem år bakåt, önskar du äldre handlingar kontakta info@rum.se.

Förbundsstämma 2024

2024 års stämma hålls i Stockholm den 9-10 november.

Protokoll
Stämmohandlingar 2023
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022
Revisionsrapport 2022 auktoriserad revisor
Revisionsrapport 2022 verksamhetsrevisorer
Verksamhetsplan och budget 2024
Antal ombud

Extra förbundsstämma 30 maj 2023

Föredragslista
Stadgeförslag
Proposition

Förbundsstämma 2022

Förbundsstämmoprotokoll 2022
Stämmohandlingar 2022
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021
Verksamhetsplan och budget 2023
Revisionsberättelse 2021
Verksamhetsrevisorer

Förbundsstämma 2021

Protokoll
Stämmohandlingar 2021
Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2020
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020
Verksamhetsplan & budget 2022
Verksamhetsplan och budget 2022

Förbundsstämma 2020

Protokoll förbundsstämma 2020
Stämmohandlingar 2020
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019
Verksamhetsplan och budget 2021

Extrastämma 2020

Protokoll
Justerade stadgar efter första läsningen

Förbundsstämma 2019

Protokoll förbundsstämma 2019
Stämmohandlingar 2019
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018
Verksamhetsplan och budget 2020

Extrastämma 2019

Protokoll extra förbundsstämma 2019
Stadgeförslaget
Verksamhetsplan och budget 2019
X